Biskopsgatan 22,
06100 Borgå

ring till Saija
010 235 2200

må-fre 11-16

Hur den nya körkortslagen påverkar körkortsundervisningen

Hur den nya körkortslagen påverkar körkortsundervisningen

På den här sidan informerar vi om hur den nya körkortslagen påverkar körkortsundervisningen. Vi kommer att uppdatera denna sida så fort vi har någon ny information gällande saken. Du hittar mera information gällande olika körkortsklasser från körkortssidorna.

Körkortslagen som träder i kraft 1.7.2018  betonar mer än tidigare förarexamen, istället för den utbildningsbetonade  modellen som nu är i kraft. Undervisningen för personbilseleverna kan börja redan som 16-åring, moped- och mopedbilsskolningen som 14,5-år ja lättmotorcykelskolningen som 15,5-åring.

Skolningen börjar med 4 h teoriundervisning (EAS), ifall eleven inte har någon körkort sen innan. Denna teoriundervisning måste tas från bilskolan, oberoende vilken inlärningsmodell som används (bilskola-, undervisningstillstånd eller deras kombination).

Före körprovet måste personbilselever utföra en ”riskskolning” 8h i bilskolan. För att delta i ”riskskolning”  måste största delen av undervisningen vara avlagt.  Riskskolning innehåller både teoriundervisning och undervisning på halkbana och mörkerkörning.

Övergångsregler

Om undervisningen har börjat före 1.7.2018 och man kommer till förarexamen 1.7.2018 eller efter det, gäller nya undervisningstimantalen alltså 10 h körundervisning och tillräcklig mängd teoriundervisning. Dessutom måste man utföra ”riskskolning” i en bilskola. Det här gäller också i det fallet att, att teoriprovet är utfört före 1.7.2018, men körprovet utförs först 1.7.2018 eller efter detta datum.

Ifall du har personbilskort men du har inte ännu avlagt övnings- och fördjupandeskedet, kan du göra det hos oss före 1.7.2018. Från och med 1.7.2018 bjuder vi istället för övnings- och fördjupandeskedet "riskiskolning" för dom med körkort. Det här "riskskolning” för de som har körkort måste utföras inom två år från det datum man fått körkortet och man måste lämna in intyg för detta till Ajovarma.