Mopedbil

Mopoauto sivulle

Du kan börja ta mopedbilskort (AM121) när du är 14,5 år gammal. Till skolningen hörs en 4 timmar lång teoriskolning (EAS) som du gör på nätet. Teoriprovet kan du göra tidigast en månad innan du fyller 15 år. Körkortsansökan är bra att göra redan i god tid innan så att du får teoriprovet bokat till den dagen du önskar. Körtimmar kan du ta när du har fyllt 15 år.  

Körundervisning är frivilligt, men vi rekommenderar att du tar ett nödvändigt antal körtimmar. Vi rekommenderar tre körtimmar eftersom det räcker till att lära sig både hantering och körning bland trafiken. Se kursmöjligheterna nedan och anmäl dig!

Lättbil

9.9.2019

Lättbil är en personbil vars hastighet är begränsat till 60 km/h. En person äldre än 15 år får köra en lättbil. Som lättbil kan användas en bil som man har tagit i bruk tidigast år 2015 och som inte är äldre än 10 år gammal.

Eduskunta on hyväksynyt lain kevytautoista joulukuussa 2018. Lain oli tarkoitus astua voimaan 1.11.2019. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti luonnoksen hallituksen esitykseksi kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä lausuntokierrokselle 6.9.2019. Esityksen mukaan lakien voimaantuloa lykättäisiin vuodella 1.11.2020 saakka. Laki ei siis astu voimaan tänä vuonna.

 

Lue ajankohtaiset uutiset aiheesta liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta: https://www.lvm.fi/etusivu