Our Story

Porvoon Autokoulu

Trafikundervisning professionellt - redan i 70 år

Borgå Bilskola startade år 1947. Våra värden har från början varit trafiksäkerhet och kundnöjdhet. Kvaliteten på vår service är en sak som Borgåborna alltid har kunnat lita på.

Idag fungerar Borgå Bilskola som företag i Andra generation, som drivs av syster och hennes bror. Vi är starkt ett lokalt företag, som kombinerar erfarenhet med den nyaste teknologin. Vi vill också i fortsättningen erbjuda er den bästa kvaliteten på undervisning.

Galleria